Consulting

Kontakt:
+48 692 608 921
e-mail: puchowicz@restrukturyzacja.net

Newsletter

Ocena realizacji przedsięwzięcia PPP

Ustawa o partnerstwie publiczno-prywatnym wymaga, aby przed podjęciem decyzji o realizacji projektu w formule partnerstwa publiczno-prywatnego podmiot publiczny przygotował wszechstronna analizę: ocena efektywności realizacji przedsięwzięcia w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego (analiza przedrealizacyjna PPP). W praktyce konieczne jest tutaj przenalizowanie i dokładne skalkulowanie zarówno kosztów, jak i łącznych efektów projektu przy porównaniu wariantów: projekt realizowany w formule partnerstwa publiczno-prywatnego i projektu realizowanego wyłącznie przez podmiot samorządowy lub budżetowy. Nasza firma posiada duże doświadczenie w przygotowywaniu tego typu analiz. Pracujemy szybko i profesjonalnie.