Consulting

Kontakt:
+48 692 608 921
e-mail: puchowicz@restrukturyzacja.net

Newsletter

POSTĘPOWANIE UKŁADOWE

Jedną z metod restrukturyzacji dokonywaną pod ochroną prawną wynikającą z przepisów ustawy „postępowanie upadłościowe i naprawcze” jest zawarcie układu z wierzycielami.
Służymy wszechstronna pomocą w tym zakresie wynikającą z doświadczenia w uczestnictwie w szeregu postępowań układowych. Jednym z najważniejszych zadań w zawarciu i wykonaniu układu jest dobre przygotowanie i uzasadnienie propozycji układowych. Musi ono wypływać z realnych przesłanek i kalkulacji, które przekonają wierzycieli, iż zawarcie układu jest dla nich najkorzystniejszym rozwiązaniem, gdyż gwarantuje im najwyższy stopień zaspokojenia.

Jeśli potrzebujecie Państwo profesjonalnej pomocy w powyżej opisanym zakresie to zapraszamy do współpracy.