Consulting

Kontakt:
+48 692 608 921
e-mail: puchowicz@restrukturyzacja.net

Newsletter

Partnerstwo publiczno-prywatne

Partnerstwo publiczno-prywatne (PPP) to wykorzystywany od wielu lat – także w Polsce – sposób współpracy administracji publicznej oraz samorzadów róznych szczebli z partnerami publicznymi. W ramach PPP podmiot prywatny zobowiazuje się do świadczenia zadan, które ustawowo spoczywaja na podmiocie publicznym (władze państwowe lub samorzadowe róznego szczebla). Projekty o charakterze publiczno-prywatnym najczesciej wykorzystuje się w celu zapewnienia obywatelom świadczen w zakresie dostępu do infrastruktury.

Prawidłowo skonstruowany projekt z zakresu PPP będzie z pewnościa korzystny dla każdej ze stron (władze, obywatele i podmiot prywatny), ale aby do tego doszło potrzebne jest spełnienie szeregu warunków: począwszy od poprawnego zdefiniowania zakresu projektu, poprzez szczególowa jego analize: prawną, finansową, ryzyk, po faze wykonania, a nastepnie eksploatacji.

Na kazdym z tych etapów bedziemy w stanie Państwu pomóc zarówno poprzez doradztwo, jak równiez możliwy udział w zarządzaniu projektem. Usługi nasze kierujemy zarówno do organów administracji publicznej i samorządowej, jak i do podmiotów prywatnych zamierzających uczestniczyć w tego typu projekcie.