Consulting

Kontakt:
+48 692 608 921
e-mail: puchowicz@restrukturyzacja.net

Newsletter

STRATEGIE ROZWOJU

Strategia to ważny dokument, który pozwala na diagnozę stanu obecnego, ocenę skuteczności podejmowanych działań, jak też wskazanie kierunków przyszłego rozwoju. Zadaniem strategii będzie określenie takich kierunków rozwoju, które przyniosą oczekiwane efekty, a jednocześnie wskażą najbardziej optymalne sposoby do realizacji tych celów. Dobrze przygotowana strategia powinna się opierać głównie na odpowiednim wskazaniu celów i zadań, wykorzystując wszystkie posiadane atuty organizacji.

Jeśli potrzebujecie Państwo profesjonalnej pomocy w powyżej opisanym zakresie to zapraszamy do współpracy.