Consulting

Kontakt:
+48 692 608 921
e-mail: puchowicz@restrukturyzacja.net

Newsletter

Test prywatnego inwestora

Test prywatnego inwestora to znalezienie odpowiedzi na pytanie czy dane działanie organu publicznego (np. państwo, gmina, inna jednostka samorządowa, podmioty gospodarcze należące do tych jednostek) stanowi pomoc publiczną.

Aby taką odpowiedź uzyskać konieczne jest przeanalizowanie i porównanie postawy organu publicznego z zakładanym, racjonalnym zachowaniem inwestora prywatnego, tj np.:

  • że dokapitalizowanie Spółki, w której udziały ma organ publiczny, zwróci się w odpowiednim czasie,
  • dokapitalizowana Spółka uzyska długoterminową rentowność i zdolność do generowania pozytywnych przepływów gotówkowych
  • udzielona pożyczka udzielona jest na warunkach rynkowych.

Do wykonania odpowiedniej analizy (test prywatnego inwestora) - zgodnie z prawem wspólnotowym (w szczególnosci: z Traktatem Ustanawiajacym Wspólnote Europejska /TWE/ art 107, 108 i 345) - zobowiązany jest każdy organ publiczny jeli jego działnie w konkretnym przypadku może nosić znamiona, iż udziela niedozwolonej pomocy publicznej.

Chętnie wykonamy stosowne opracowanie, a także udzielimy wyczerpujących odpowiedzi na Państwa wątpliwości w tej materii.