Consulting

Kontakt:
+48 692 608 921
e-mail: puchowicz@restrukturyzacja.net

Newsletter

Test prywatnego wierzyciela

Test prywatnego wierzyciela to czynność analogiczna do testu prywatnego inwestora, z ta różnicą, iż analizowaną czynnością organu publicznego jest zmniejszenie zobowiązań (np. umorzenie zobowiązań - w tym podatkowych, wobec ZUS lub PFRON, rozłożenie na nieoprocentowane raty).
Zgoda na takie zmniejszenie zobowiązań może się dokonywać zarówno jako konsekwencja wniosku dłużnika lub jako element postepowania upadłościowego z możliwością zawarcia układu (wtedy pozytywny wynik testu może być konieczny do uznania przez Sąd zawartego układu jako zgodnego z prawem).
Do wykonania odpowiedniej analizy (test prywatnego wierzyciela) - zgodnie z prawem wspólnotowym - zobowizany jest każdy organ publiczny jeśli jego działanie w konkretnym przypadku może nosić znamiona, iż udziela niedozwolonej pomocy publicznej.