Consulting

Kontakt:
+48 692 608 921
e-mail: puchowicz@restrukturyzacja.net

Newsletter

Jeszcze w 2014 roku powinny zacząć obowiązywać zmiany w zakresie przepisów dotyczących restrukturyzacji. Zmiany mają dotyczyć zarówno wprowadzenia nowych sposobów prawnej restrukturyzacji podmiotów gospodarczych, jak też wprowadzić zmiany w już istniejących procedurach.

Najważniejszą zmianą wydaje się wprowadzenie (nowa ustawa Prawo restrukturyzacyjne) nowych instytucji restrukturyzacji: postępowanie sanacyjne, zatwierdzenie układu po samodzielnym zbieraniu podpisów, przyspieszone postępowanie układowe, „zwykłe” postepowanie układowe. Istotą nowych procedur będzie znaczne przyspieszenie procedur, które mają doprowadzić najdalej w ciągu kilku miesięcy do zamknięcia zasadniczego – sądowego postępowania. To znaczne przyśpieszenie procedur powinno mieć pozytywny wpływ na procesy restrukturyzacyjne, które najczęściej są znacznie opóźniane (co często jest niestety powodem niepowodzenia restrukturyzacji) przez przewlekłość działań sądowych opartych na obecnie obowiązujących przepisach.

Oprócz zmian wprowadzonych nowymi regulacjami planuje się także dokonać niezbędnych zmian w już istniejących procedurach upadłościowych, których zadaniem będzie znaczące przyśpieszenie działań sądu i lepsza ochrona wierzycieli.