Consulting

Kontakt:
+48 692 608 921
e-mail: puchowicz@restrukturyzacja.net

Newsletter

W ostatnich dniach ukazał się ciekawy raport UOKiK (dostepnyna stronie tego Urzędu) na temat pomocy publicznej i pomocy de minimis udzielonej w 2013r.

Łączna wartość pomocy publicznej wyniosła w 2013r 20,62 mld zł.

Najczęściej stosowaną formą pomocy były ulgi podatkowe i dotacje (97,8%), a głównymi beneficjentami były spółki kolejowe.

Wśród instytucji udzielających najwięcej pomocy były: Prezes PFRON (3,23 mld zł), Prezes PARP (2,72 mld zł), Marszałkowie województw oraz Minister Gospodarki.

ŁAczna wartość pomocy de minimis w 2013 r wyniosła 6,14 mld zł. Z niej 70% trafiło do mikroprzedsiębiorstw, 17% do małych przedsiębiorstw, a jedynie 4% do dużych przedsiębiorstw.