Consulting

Kontakt:
+48 692 608 921
e-mail: puchowicz@restrukturyzacja.net

Newsletter

W uproszczeniu możemy określić, iż pomoc de mnimis to wsparcie Państwa (jego jednostki organizacyjnej, jednostki samorządu terytorialnego itp) udzielane przedsiębiorcom. Pomoc de minimis co do zasdy nie podlega notyfikacji i stanowi wyjątek - wobec ogólnego zakazu udzielania pomocy publicznej (tj. działania mogącego zakłócić konkurencję).

Szczegółowe uregulowania zanajdują się w rozporządzeniuKomisji (UE) nr 1407/20123 z 18.12.2013 (obowiązuje od 2014r). Określa ono, iż z pomocą de minimis mamy do czynienia gdy podmiotowi udzielono wsparcia w wysokości nie przekraczającej 200 000 EUR w ciągu 3 lat.

W prawie polskim kwestie te przybliża rozporządzenie RM z dnia 29.03.2010 (wraz z załącznikiem).