Consulting

Kontakt:
+48 692 608 921
e-mail: puchowicz@restrukturyzacja.net

Newsletter

Od 1 stycznia2015 nastąpiły istotne - z punktu widzenia niewypłacalnych konsumentów - zmiany w przepisach. Dotyczą one zarównoobniżenia opłat sądowych, jak też skrócenia okresu spłaty zadłużenia (z 5 do 3 lat). Możliwe także teraz jest przeprowadzenie procedury upadłościowej nawet w sytuacjach gdy dłunik nie złożył w odpowiednimczasie wniosku o jej ogłoszenie.

Te korzystne dla konsumentów zmiany spowodowały wręczlawinowy wzrost skłdanych w roku 2015 wnisoków do sądów