Consulting

Kontakt:
+48 692 608 921
e-mail: puchowicz@restrukturyzacja.net

Newsletter

Oba dokumenty dotyczą ustalenia czy będziemy mieli do czynienia z pomoca publiczną. Wspólna tu jest metodologia opracowania, która zasadniczo sprowadza się do wskazania (na podstawie analiz i porównań), czy określone działanie jest zgodne z zachowaniem modelowego, kierującego się logiką ekonomiczną działaniem inwestora/wierzyciela.

Test prywatnego inwestora dotyczy ustalenia czy warunki na jakich podmiot publiczny oferuje nowe finansowanie zaoferowałby równiez dłuznikowi podmiot prywatny.

Test prywatnego wierzyciela polega za na ocenie propozycji spłaty zadłużenia zaproponowanej wierzycielowi, który jest podmiotem publicznym jest logiczna i uwzględniając ryzyko gospodarcze powinna byc przyjęta przez modelowego wierzyciela prywatnego. Dotyczy to takze postepowań ukłdowych i restrukturyzacyjnych.