Consulting

Kontakt:
+48 692 608 921
e-mail: puchowicz@restrukturyzacja.net

Newsletter

Co do samej wyceny wartości firmy to postaram się niżej opisać ją w kilku  prostych zdaniach, gdyż jak zwykle szczegóły, „technikę” i inne zagadnienia specjalistyczne należy zostawić doświadczonemu doradcy (tutaj należy podkreślić, iż wykonanie wyceny wartości firmy może być dokonane w ramach projektu Sukcesji).

W literaturze i praktyce gospodarczej można wyróżnić trzy główne sposoby dokonywania wyceny przedsiębiorstw/udziałów* w spółkach:

  • Metody dochodowe, które opierają się na wycenie spodziewanych przyszłych korzyści w postaci dochodów uzyskiwanych z przedmiotu wyceny.
  • Metody majątkowe, gdzie wartość zostaje obliczona biorąc pod uwagę rynkową wartość sumy składników majątku firmy.
  • Metody rynkowe gdzie korzystając z benchmarkingu, poprzez dobór podobnych Spółek (z reguły są to te wyceniane przez rynek giełdowy) dokonuje się szacunku wartości.

 

  1. Często przyjmuje się, że podejście dochodowe opiera się na założeniu kontynuacji obecnej działalności przedsiębiorstwa, natomiast podejście majątkowe przydatne może być również do rozważenia okoliczności wykorzystania składników przedsiębiorstwa do innej (niż aktualna) działalności gospodarczej.
  2. Dla stabilnych, przynoszących dochód firm z reguły polecam wycenę metodą dochodową, która przede wszystkim uwzględnia wszystkie aspekty/składniki firmy. Obok wartości samych składników majątkowych (co robimy przy podejściu majątkowym) brane są pod uwagę także inne jak: „wartość” zdobytego rynku, organizacji, perspektyw rozwojowych czy oceny samej strategii.
  3. Wycena metodą dochodową nie posiada tych poważnych mankamentów obu pozostałych metod wyceny jak np. skupienie się jedynie na wartości majątku, czy silne uzależnienie od bieżącej koniunktury w branży – jak w metodzie porównawczej. Co jednak nie oznacza, iż nie posiada tych wad w ogóle – bo jako bardzo istotną wadę wskazać możemy to, iż zbytnio opiera się na szacunkach i prognozach – a przyszłość jak wiadomo nigdy nie jest pewna (piszę to w połowie marca 2020 – gdy chyba żaden przedsiębiorca nie może być pewny jak potoczą się losy jego firmy i całej gospodarki).
  4.  Dlatego też aby uwiarygodnić wyniki wyceny często dokonuje się jej dwoma metodami.